Philippine Standard Time
 

Ang DOST-PHIVOLCS ay nagbibigay ng mga EARTHQUAKE SCENARIOS at hindi EARTHQUAKE PREDICTIONS. Sa kasalukuyan, maging sa ibang bansa, wala pang maasahang teknolohiya, instrumento at siyentipikong kaalaman na makakapagsabi ng eksaktong oras, petsa at lokasyon ng isang malakas na lindol.

Ang mga EARTHQUAKE SCENARIOS na ibinabahagi ng DOST-PHIVOLCS ay iba’t ibang scenario ng malalakas at mapaminsalang lindol na maaring maganap sa isang tiyak na lugar o rehiyon. Ito ay nakabatay sa mga earthquake generators (active faults at trenches) na malapit o nasa paligid ng isang lugar. Maaring malaman ang magnitude ng lindol batay sa haba ng mga active faults. Ang mas mahabang active fault ay nangangahulugan ng mas mataas na magnitude. Kasama ng EARTHQUAKE SCENARIOS, ay ang pagbabahagi ng mga panganib ng lindol (earthquake hazards) na maaring mangyari tulad ng pinakamalakas na intensity ng pagyanig (ground shaking), ground rupture kung may active fault sa inyong lugar at posibilidad ng liquefaction, landslide at tsunami. Sa mas detalyadong EARTHQUAKE SCENARIOS, malalaman din ang bilang ng maaring mamatay, masugatan, masisirang mga gusali at kabuuang halaga ng epekto sa ekonomiya. 

Isang halimbawa ay ang earthquake scenario sa Metro Manila na kung saan ang West Valley Fault na may habang 100 km sa silangang bahagi ng Metro Manila ay magdudulot ng magnitude 7.2. Ang buong Metro Manila kasama ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay makakaramdam ng Intensity VIII na lindol. Dahil sa tindi ng lakas ng pagyanig ito ay lubhang mapaminsala. Ang mga lugar sa Metro Manila na malapit sa mga ilog at dalampasigan ay magkakaroon ng liquefaction. Dahil sa lakas ng pagyanig maraming mga gusali at mga tahanan ang masisira (> 88 million square meters of floor area in complete collapsed damage). Mahigit 30,000 katao ang maaring mamatay at 14,000 katao ang maaring lubhang masasaktan. Ang kabuuang epekto nito sa eknomiya ay mahigit 2 trilyong piso.

Ang mga EARTHQUAKE SCENARIOS ay maaring gamiting batayan ng mga lokal na pamahalaan at ng komunidad sa kanilang mga ginagawang paghahanda at earthquake contingency plans. Bisitahin ang opisyal na website ng DOST-PHIVOLCS para sa karagdagang kaalaman ukol sa EARTHQUAKE SCENARIOS at EARTHQUAKE PREPAREDNESS.

-->